DIVERSE ARTISTER - Mojo Man Special Vol. 5 - Party Time

mojo man

DIVERSE ARTISTER
Mojo Man Special Vol. 5 - Party Time
Koko-Mojo KM-CD-104 (59 min)

Genom bolaget Koko-Mojo formligen sprutar Little Victor ur sig sammanställningar av alla de slag. En av serierna är Mojo Man Special och undertiteln på vol. 5 är ”Party Time”. Mojomannen själv beskriver denna skivserie som “cream of the crop – the tip of the top”.

Vad det är fråga om är 24 låtar av lika många artister/grupper, varav en del är kända som Eddie Boyd, John Lee Hooker, Little Walter, Bo Diddley, Z.Z. Hill, Peppermint Harris och Dinah Washington & Brook Benton, några är halvkända och en bunt – i vart fall för mig – är rätt så okända. Bland de för mig nyupptäckta kan nämnas The Gee Cees (bl.a. Glen Campbell) som levererar en riktig rökare, som Jerry Williams skulle ha sagt. Bara den är värd plattan.

Innehållet består av en salig blandning av svängig blues, tidig soul, lite ösig r&b och någon mer popbetonad låt samt härlig gospel med Swan Silvertones respektive Lucilee Barbee. Låtarna kommer från andra halvan av 1950-talet och cirka tio år framöver. Det som är gemensamt för dem alla är att det svänger bra, ibland helt grymt. Det är plattor för ett party, som Victor säger. De flesta låtarna, utom Little Walters ”Mellow down easy”, är sådana man inte hör så ofta. Har man hört Koko-Mojos tidigare dansanta utgåvor så vet man ungefär vad plattan innehåller. Ännu en härlig platta från Little Victor.

Skriv ut